کنکور

آزمون دادن و مدیریت آزمون با منابع انتشارات گیلنا

آزمون دادن و مدیریت آزمون با منابع انتشارات گیلنا آیا تجربه این را داشته اید که در جلسات آزمون های آزمایشی کنکور به چند سوال سخت برسید و نتوانید آنها را حل کنید؟! آن وقت اعصابتان بهم ریخته و نمی دانید چکار کنید؟! یا اینکه نتوانستید مدیریت آزمون را طبق …

تماس با خط 1
تماس با خط 2