کنکور

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (16)

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (16)   در درس شیمی توجه به خواص فلزات ، نافلزات و خواص و ویژگیهای مولکولها، عناصر و ترکیبات آنها و رفتارهای غیرعادی عناصر، همچنین توجه به پیوندها و آزمایش ها و واکنش های شیمیایی بسیار مهم است . علاوه …

کنکور

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (15)

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (15) روش مطالعه حرفه ای شیمی درس شیمی در کنکور از دروسی است که دانش آموزان رشته ریاضی کمتر به آن اهمیت می دهند و معمولاً درصد کمی در این درس به دست میآورند زیرا بر این باورند که این …

کنکور

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (14)

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (14) روش 100 زدن فیزیک کنکور سراسری در حال حاضر پرسش های این درس به سمت مفهومی شدن پیش می رود. قبلاً برای تسلط بر فصل حرکت شناسی در مبحث مکانیک یک دانش آموز می بایستی حداقل 30 تا40 نکته …

کنکور

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (13)

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (13) هندسه تحلیلی و جبر خطی این دروس حدود 20% پرسش های کنکور را به خود اختصاص داده است . در این میان 60 درصد پرسش ها از هندسه تحلیلی و جبرخطی و مابقی از هندسه 1 و 2 و …

کنکور

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (12)

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (12) ریاضیات گسسته ریاضیات گسسته که در دوره ی پیش دانشگاهی ارائه می گردد، شامل مطالبی جالب و متنوع و در عین حال متفاوت از آن چیزی است که تاکنون در ریاضیات ارائه شده است. انتخاب نام گسسته برای این …

کنکور

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (11)

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (11) دروس اختصاصی گروه علوم ریاضی روش مطالعه حرفه ای ریاضیات سؤالات درس ریاضیات در گروه علوم ریاضی به سه بخش عمده تقسیم می شود 1- ریاضیات پایه، 2- حساب دیفرانسیل 3- ریاضیات گسسته 4- هندسه تحلیلی و جبر خطی …

کنکور

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (10)

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (10) روش مطالعه حرفه ای زبان انگلیسی زبان انگلیسی در سال های اخیر به علت توجهی که از طرف دانش آموزان درباره ی آن صورت گرفته است از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده است به طوری که در سال های …

کنکور

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (9)

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (9) روش 100 زدن عربی کنکور سراسری در درس عربی نزدیک به 80 درصد پرسش ها از قواعد و دستور زبان عربی مطرح می شود و بقیه از ترجمه ی لغات و متون عربی و…. است . به بخش لغت …

کنکور

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (8)

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (8) – آیات و روایات درباره ی آیات حتماً موضوعی را که به آن اشاره دارد به خاطر بسپارید. سعی کنید تبحر کافی را در ترجمه ی آیات به دست آورید و پیام آن ها را بررسی نمایید. روایات را …

کنکور

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (7)

کلاسهای مجازی آموزش روشهای مطالعه دروس کنکور در گیلنا قسمت (7) روش مطالعه حرفه ای دین و زندگی درس دین و زندگی به تازگی جایگزین معارف و بینش اسلامی گردیده و با رویکردی جدید نسبت به آموزش مبانی اسلامی، تلاش به ایجاد علاقه و ارتباط بیش تر با مخاطبین خود …

تماس با خط 1
تماس با خط 2