کنکور

گیلنا و راهکارهای افزایش تمرکز قسمت (2)

گیلنا و راهکارهای افزایش تمرکز قسمت (2) ویژگی های محیطی بهتر است مکانی را مخصوص درس خواندن در نظر داشته باشید که از هرگونه مسئله که باعث حواس پرتی شما می شود مبرا باشد. محل مطالعه شما باید جایی باشد که در آن احساس راحتی داشته باشید. مکانی که در …

کنکور

روشهای افزایش تمرکز در هنگام مطالعه

افزایش تمرکز با انتشارات گیلنا کمیاب ترین گوهر زمانه و اکسیر موفقیت در هر کاری به ویژه در کنکور، افزایش تمرکز هنگام درس خواندن است. برای چه به آن اکسیر موفقیت و گوهر نایاب می گویند؟ در بازار سرمایه هر چیزی که عرضه آن کم شود و تقاضا برای آن …

تماس با خط 1
تماس با خط 2